Danh sách bài viết theo chuyên mục

Thông báo lịch trực tết Nguyên Đán Tân Sửu 

Thông báo lịch trực tết Nguyên Đán Tân Sửu

 

Dự thảo nghị quyết các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục  

Dự thảo nghị quyết các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020 - 2021  

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020 - 2021

Công khai các khoản thu phục vụ học sinh năm học 2020 - 2021  

Công khai các khoản thu phục vụ học sinh năm học 2020 - 2021

Cam kết chất lương Giáo dục năm 2020 - 2021  

Cam kết chất lương Giáo dục năm 2020 - 2021

Thông báo chương trình công tác thang  

Thông báo chương trình công tác tháng 8/2020

Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp học trực tuyến môn Toán CTGDPT năm 2018  

Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp học trực tuyến môn Toán CTGDPT năm 2018

Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021  

Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021

Phân công lịch trực hè năm 2020  

Phân công lịch trực hè năm 2020

Thông báo chương trình công tác tháng 7/2020  

Thông báo chương trình công tác tháng 7/2020