Lịch công tác
Thứ tư, ngày 14/04/2021
7 giờ 15

BGH trực trường

13 giờ 20

BGH trực trường

Thứ năm, ngày 15/04/2021
7 giờ 15

BGH trực trường

13 giờ 20

BGH trực trường

Thứ sáu, ngày 16/04/2021
7 giờ 15

BGH trực trường

13 giờ 20

BGH trực trường

Hôm nay: Thứ ba, ngày 13 / 04 / 2021
7 giờ 15

BGH trực trường

13 giờ 20

BGH trực trường