Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Bình Dương Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

Trường Tiểu học Bình Dương Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

Thực hiện Công văn số 894/PGD&ĐT ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Đông Triều về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.

      Sáng nay ngày 25 tháng 9 năm 2017, trường Tiểu học Bình Dương đã tổ chức hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017. Đây là việc làm thường xuyên với sự tham gia của tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ở các khối lớp, việc làm đó chính là góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và có ý thức bảo vể môi trường của các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trường Tiểu học Bình Dương nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư trên địa bàn xã có những hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường sống của chính mình.

     Với chủ đề "Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững", chúng ta sẽ thấy ý nghĩa của những nỗ lực cùng nhau chăm sóc và bảo vệ môi trường, ai ai cũng biết  được môi trường sinh sống xung quanh chúng ta là một vấn đề hết sức cần lưu tâm. Môi trường hiện nay đã, đang trở thành một vấn đề bức xúc và là vấn đề nóng, là mối quan tâm của toàn xã hội. Chính vì vậy việc làm dù nhỏ như nhổ cổ, quét sân, khai thông cống rãnh, hạn chế sử dụng túi ni lon… là những hành động cụ thể và rất thiết thực. Đây cũng chính là thông điệp để gửi tới mỗi cá nhân chúng ta làm cho thế giới sạch hơn.

      

Một số hình ảnh 

 

Ảnh toàn cảnh buổi tuyên truyền.

 

 

 

 

 

Các em học sinh lao động, dọn vệ sinh hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.

 

 

Trung Kiên