Xuất bản thông tin

Trường TH Bình Dương tổ chức cho cán bộ GV, NV tham gia đăng ký và thi thử cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Trường TH Bình Dương tổ chức cho cán bộ GV, NV tham gia đăng ký và thi thử cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Công văn số 1230/SGDĐT-CTTT ngày 23/5/2019 của Sở GD&ĐT, về việc tham gia Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Số: 485/PGD&ĐT V/v tham gia Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cáchHồ Chí Minh" của PGD&ĐT thị xã Đông Triều.

    Sáng ngày 27/05/2019 trường TH Bình Dương tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường đăng kí và thi thử cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại phần thi thử nhà trường đã chon ra 17 thí sinh là cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia vòng thi sơ loại diễn ra từ ngày 05/06 đến ngày 06/10/2019 gồm có 3 đợt:

          - Đợt 1: Từ 10h00 ngày 05/6/2019 đến 22h00 ngày 31/7/2019;

          - Đợt 2: Từ 09h00 ngày 05/8/2019 đến 22h00 ngày 15/9/2019;

          - Đợt 3: Từ 09h00 ngày 23/9/2019 đến 22h00 ngày 06/10/2019.

 

 

 

Đ/c Nguyễn Thị Triều Lương - Phó hiệu trưởng nhà trường hướng dẫn CBGV,NV nhà trường đăng kí và thông qua thể lệ tham gia cuộc thi.

 

     Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm mục đích tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị Khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) trong đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh trong các trường MN, TH và THCS trên địa bàn thị xã.

 

Trung Kiên