Xuất bản thông tin

Trường TH Bình Dương tổ chức bình bầu “Giáo viên chủ nhiệm giỏi” cấp trường năm học 2018- 2019

Trường TH Bình Dương tổ chức bình bầu “Giáo viên chủ nhiệm giỏi” cấp trường năm học 2018- 2019

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, để thúc đẩy hoạt động chuyên môn, ngày 01/03/2019 trường Tiểu học Bình Dương tổ chức Bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2018-2019.

      Nhằm đánh giá năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, nhà trường đã xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Đồng thời tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp của mình chủ nhiệm.

 

Đ/c Nguyễn Thị Điệp - Hiệu trưởng nhà trường hướng dẫn các tiêu chí đánh giá GVCNG cấp trường năm học 2018 - 2019.

 

Các đ/c giáo viên nhà trường tham gia bình bầu GVCNG cấp trường năm học 2018-2019

     Nhà trường tổ chức bình bầu với mục đích phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những giáo viên chủ nhiệm giỏi; khẳng định vai trò quan trọng của giáo viên chủ nhiệm, khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên chủ nhiệm nâng cao vai trò, năng lực và sáng tạo trong công tác chủ nhiệm lớp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Trường Tiểu học Bình Dương đã tổ chức bình bầu GVCN Giỏi năm học 2018 -2019 và có tất cả 17 GVCN tham gia. Và kết quả là 15/17 GVCN ( đạt 89%) được công nhận GVCN cấp trường năm học 2018 - 2019.

 

 

Trung Kiên