Xuất bản thông tin

TRƯỜNG TH BÌNH DƯƠNG THAM GIA HỘI THI ATGT CỤM I

TRƯỜNG TH BÌNH DƯƠNG THAM GIA HỘI THI AN TOÀN GIAO THÔNG CỤM I NĂM HỌC 2012-2013

- Hôm nay ngày 10/11 trường TH Bình Dương tham gia hội thi an toàn giao thông cụm I. Tham gia hội thi chính là nhằm tuyên truyền giáo dục pháp luật giao thông đường bộ, xây dựng nếp sống văn hoá giao thông trong học sinh TH. Giúp cho các em học sinh tiếp cận, tìm hiểu sâu về Luật giao thông đường bộ, đồng thời vận dụng khi tham gia giao thông, góp phần hạn chế tai nạn giao thông.

Hội thi tạo cơ hội cho các em được giao lưu, trao đổi, nâng cao kiến thức ATGT. Các em sẽ được bổ sung kiến thức về ATGT, hình thành những kỹ năng cơ bản cũng như hiểu về Luật ATGT khi tham gia giao thông. Hội thi không chỉ có ý nghĩa về giáo dục ATGT mà còn nâng cao hơn nữa vai trò của việc tuyên truyền giáo dục ATGT. Tại Hội thi các em đã đạt được giải 3 cấp cụm.

Một số hình anh tham gia Hội thi ATGT cụm I

       

                   

                                  

                                                                       CTV

                                                                 Nhóm tin bài