Xuất bản thông tin

THƠI KHOA BIỂU LỚP 5 HỌC KÌ 1 NĂM HOC 2012-2013

THƠI KHOA BIỂU LỚP 5 HỌC KÌ 1 NĂM HOC 2012-2013


 TRƯỜNG TH BÌNH DƯƠNG                         THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2012 – 2013     

                                                               Thực hiện từ: Tuần 8 : thứ 2/ 8/  2012

THỨ

TIẾT

Quỳnh-lớp 5E1

Vân-lớp 5E2

Đỗ Liên-lớp 5E3

T.Hương- lớp 5E4

   

 

  2           

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1

Chào  cờ

Tin

Chào cờ

KH

Chào cờ

 

Chào cờ

 

2

L.sử

Tin

Toán

Đia lý

Toán

 

Toán

 

3

Toán

KH

LSử

Toán

Tập đọc

 

Tập đọc

Tin

4

Tập đọc

 

Tập đọc

 

L sử

 

Chính tả

Tin

5

Toán

 

Đạo đực

 

Đạo đức

 

L.sử

 

                

 

3

1

Toán

TD

TD

 

Toán

TA

Toán

 

2

Chính tả

Toán

Toán

 

TD

TA

LT&C

 

3

LT&C

TV

C.tả

Tin

C.tả

KH

TD

 

4

Đạo đức

 

LT&C

Tin

LT&C

 

K.chuyện

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

MT

Toán

Toán

TA

Toán

 

Toán

KH

2

Toán

TV

ÂN

TA

Địa lý

 

Tập đọc

Đ.lý

3

Kể chuyện

MT

K.chuyện

KH

Kể chuyện

Tin

TLV

Toán

4

Tập đọc

 

TĐọc

 

TV

Tin

Đạo đức

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

ÂN

TA

Toán

 

ÂN

KH

KH

 

2

Toán

TA

LT&C

 

Toán

Kỹ thuật

ÂN

 

3

TLV

TD

TLV

 

TĐọc

Toán

Toán

 

4

Địa lý

 

TV-B2

 

TLV

 

LT&C

 

5

 

 

Kỹ thuật

 

 

 

Toán

 

 

 

 

6

1

Toán

KH

Toán

 

TD

 

Toán

TA

2

LT&C

KT

TD

 

Toán

 

TLV

TA

3

TLV

HĐNG

TLV

 

LT&C

 

TD

K.Thuật

4

Sinh hoạt

 

MT

 

TLV

 

TV

 

5

 

 

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

 

 

 

 

7

1

 

 

Toán

 

Toán

Toán

MT

 

2

 

 

T.việt

 

T.Việt

ÂN

Toán

 

3

 

 

HĐNG

 

MT

HĐNG

T.Việt