Xuất bản thông tin

Lễ kết nạp đảng viên mới tại chi bộ 12 - trường tiểu học Bình Dương.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại chi bộ 12 - trường tiểu học Bình Dương.

Thực hiện kế hoạch công tác phát triển Đảng viên của Đảng Bộ xã Bình Dương, Chi Bộ 12 trường TH Bình Dương nhằm nâng cao chất lượng Đảng viên trong Chi Bộ.Sáng ngày 03 tháng 01 năm 2018, Chi bộ 12- Trường Tiểu học Bình Dương thuộc Đảng bộ xã Bình Dương tiến hành tổ chức lế kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Hương - giáo viên của trường.      Đến dự với buổi Lễ có đồng chí  Nguyễn Thị Điệp – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường,  các đồng chí trong Ban chi ủy chi bộ cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ 12- Trường Tiểu học Bình Dương.       

      Buổi lễ được tổ chức trang trọng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Đồng chí Nguyễn Thị Điệp – Bí thư Chi bộ đã công bố và trao quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên mới Nguyễn Thị Hương. Trước Quốc kỳ, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí đảng viên mới đọc lời thề danh dự của người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Hương xác định phải phấn đấu không ngừng, thường xuyên học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác và phẩm chất chính trị đạo đức của người đảng viên, tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư chi bộ cũng đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, phân công đảng viên trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ đồng chí đảng viên mới hoàn thành nhiệm vụ và phấn đấu trở thành đảng viên chính thức. Đồng chí cũng đã căn dặn đồng chí đảng viên mới luôn luôn tu dưỡng đạo đức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để trở thành người đảng viên tốt; có lối sống lành mạnh, học tập và nâng cao trình độ để có thể đảm đương và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; cần nhận thức rõ vai trò tiên phong của một người đảng viên Đản cộng sản việt Nam.

     Một số hình ảnh tại buổi lễ.

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Điệp – Bí thư Chi bộ đọc và trao quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên mới Nguyễn Thị Hương.

 

Đ/c Nguyễn Thị Hương đọc lời thề danh dự của người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

 

 

Trung Kiên