Xuất bản thông tin

TRƯỜNG TH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC THI GTTM

TRƯỜNG TH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC THI GTTM


TRƯỜNG TH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC THI GIAO THÔNG THÔNG MINH

Nhằm nâng cao công tác tuyên truyền An toàn giao thông trong và ngoài nhà trường. Sáng ngày 18 – 11- 2012 đúng 8h, tại trường Tiểu học Bình Dương tổ chức cuộc thi “Giao thông thông minh trên Internet."do Bộ giáo dục mở thi quý I, cuộc thi “Giao thông thông minh trên mạng Internet” nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong học sinh, đẩy mạnh việc thực hiện văn hóa giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông. 

Với hình thức thi hấp dẫn, lý thú, cuộc thi được xem như môn học phụ đầy bổ ích, đồng hành cùng các em học trong ba tháng học vừa qua, góp phần giáo dục các em bảo vệ được bản thân và xã hội khi tham gia giao thông. Giao thông thông minh là một cuộc thi trắc nghiệm kiến thức về An toàn giao thông trên Internet  tập trung vào các nội dung: kiến thức về an toàn giao thông; kỹ năng xử lý các tình huống; các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông. 

Đây là một sân chơi mới đầy bổ ích, giúp các em có kĩ năng sống và hành vi ứng xử khi tham gia giao thông . Trong đợt thi này các em đã đủ điều kiện thi hết vòng 6 các em mới được dự thi vòng 7 kết quả đạt được 34/36 em học sinh đã vượt qua được quý I.

                                                                                        

CTV

 

Nhóm tin bài