To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Đại hội Liên đội trường Tiểu học Bình Dương năm học 2018-2019 

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2018- 2019, được sự nhất trí của Ban chi ủy, Ban giám hiệu nhà trường, sáng nay, ngày 12 tháng 10 năm 2018 Liên đội trường Tiểu học Bình Dương tiến hành Đại hội Liên đội năm học 2018- 2019.

Trường học thân thiện, học sinh tích cực

Đại hội Liên đội trường Tiểu học Bình Dương năm học 2017 - 2018. 

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018 của Liên Đội trường Tiểu Học Bình Dương. Được sự chỉ đạo của BGH nhà trường. Hôm nay, ngày 20/10/2017 Liên đội trường Tiểu học Bình Dương tổ chức Đại hội Liên năm học 2017 – 2018.

Calendar
Today: Monday, 15 / 10 / 18
15/10

Đ/c Nguyễn Thị Điệp- Hiệu trưởng: Làm việc tại trường

15/10

Đ/c Nguyễn Thị Triều Lương- Phó Hiệu trưởng: Dự tuyên tuyền về An toàn giao thông tại Mạo Khê

Thông báo

Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2017-2018


Vùng Tuyển sinh:

Hồ sơ tuyển sinh:

Hình Thức tuyển sinh:

Thời gian nhận hồ sơ:

No comments yet. Be the first.
Public Service
tran-year:
tran-code:

 

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên