Asset Publisher

Trường Tiểu học Bình Dương tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện với chủ đề “ Trường học chung tay tiết kiệm điện”

Trường Tiểu học Bình Dương tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện với chủ đề “ Trường học chung tay tiết kiệm điện”

Sáng ngày 23/11/2015, trường Tiểu học Bình Dương đã chức tuyên truyền tiết kiệm điện với chủ đề "Trường tiểu học chung tay tiết kiệp điện".

        Trong buổi tuyên truyền các em đã trả lời các câu hỏi và chia sẻ sự hiểu biết của mình về cách sử dụng điện đúng cách, hiệu quả và tiết kiệm với các bạn và cô giáo. Qua đó tuyên truyền, giới thiệu, giáo dục cho các em phương pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong nhà trường, trong gia đình, giúp các em có đủ kiến thức, thái độ, động cơ, ý thức và kỹ năng để có thể hoạt động một cách độc lập hoặc phối hợp nhằm tìm ra giải pháp nhằm sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong hiện tại và tương lai.

Cô Nguyễn Thị Thắm - TPT Đội tuyên truyền " Tiết kiệm điện"

 

Các em học sinh tham gia trả lời các câu hỏi về tiết kiệm điện năng. 

          Qua hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điên giúp cho cho mỗi em học sinh sẽ trở thành những tuyên truyền viên nhỏ tuổi tích cực trong việc vận động gia đình, người thân cùng chung tay tiết kiệm điện và sử dụng điện theo 4 nguyên tắc: Đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu. Thông qua đó nhằm tạo hiệu ứng mạnh từ những hành động tiết kiệm điện nhỏ của các em tác động đến gia đình, bạn bè và những người thân, tạo nên phong trào tiết kiệm điện rộng khắp trong cộng đồng dân cư. 

 

                                                                

 

                                                                           Trung Kiên