Asset Publisher

Trường Tiểu học Bình Dương tổ chức kiểm tra tin học giáo viên năm học 2013 - 2014

Trường Tiểu học Bình Dương tổ chức kiểm tra tin học giáo viên năm học 2013 - 2014

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều về nhiệm vụ CNTT năm học 2013 – 2014. Thực hiện nhiệm năm học của nhà trường, ngày 14 tháng 3 năm 2014, trường Tiểu học Bình Dương đã tổ chức kiểm tra trình độ tin học đối với giáo viên.

       Ngày 14/3/2014, trường Tiểu học Bình Dương đã  tiến hành tổ chức kiểm tra trình độ tin học đối với giáo viên, với yêu cầu mỗi giáo viên sẽ phải làm ba bài kiểm tra thực hành trên máy, một thể thức trình bày văn bản theo thể thức Số: 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011. Khai thác trên mạng và Trung tâm thông tin - Thư viện điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo Đông Triều, soạn bài giảng điện tử phục vụ cho tiết dạy. Qua phần kiểm tra này BGH đánh giá được trình độ và  khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên để báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo. Qua đó nhà trường có hướng bồi dưỡng tiếp cho những giáo viên trình độ tin học còn yếu. Để góp phần nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường trong năm học mới 2014 - 2015.

 Đ/C Nguyễn Thị Điệp - Hiệu trưởng chỉ đạo việc kiểm tra CNTT trong Hội đồng nhà trường.

 Giáo viên là bài kiểm tra theo bốn câu hỏi nhà trường đưa ra.

 

                                                                                                               CTV : Chu Sơn