Asset Publisher

Trường Tiểu học Bình Dương tổ chức kiểm tra cuối học kì II năm học 2015 – 2016

Trường Tiểu học Bình Dương tổ chức kiểm tra cuối học kì II năm học 2015 – 2016

Trong 2 ngày 11 và 12/5/2016 trường Tiểu học Bình Dương đã tiến hành cho học sinh từ khối lớp 1 đến lớp 5 làm bài kiểm tra cuối học kì II năm học 2015 – 2016 nhằm đánh giá chất lượng học sinh cuối năm học.

      Thực hiện Công văn số 329/PGD&ĐT-CMTH ngày 25/4/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều về việc hướng dẫn kiểm tra cuối kỳ II cấp tiểu học, năm học 2015-2016, thực hiện kế hoạch năm học của nhà trường, ngày 11 và ngày 12 tháng 5 năm 2016, trường Tiểu học Bình Dương đã tổ chức kiểm tra cuối kỳ II năm học 2015-2016.   

       Để đợt kiểm tra diễn ra đúng quy định, nhà trường đã thành lập Hội đồng ra đề kiểm tra, Hội đồng coi, chấm bài kiểm tra; phân công giáo viên coi và chấm bài kiểm tra theo đúng tinh thần của Thông tư số: 30/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học, phối hợp với trường THCS Bình Dương để coi và chấm bài kiểm tra của học sinh khối lớp Năm. Cán bộ giáo viên trong Hội đồng đã làm việc nghiêm túc, đảm bảo quy chế. Các em học sinh làm bài kiểm tra với tinh thần phấn khởi, tự giác. 

     Với cách tổ chức kiểm tra như vậy sẽ đánh giá được thực chất, chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh. Từ đó các em học sinh có ý thức học tốt hơn. Bên cạnh đó mỗi thầy cô giáo sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong công tác giảng dạy. 

Một số hình ảnh trong đợt kiểm tra

 

 

 

Các em học sinh chăm chú làm bài kiểm tra

 

Một bài kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 5

 

Các đ/c giáo viên làm nhiệm vụ chấm bài kiểm tra

 

Trung Kiên