Asset Publisher

Trường Tiểu học Bình Dương tổ chức Hội nghị quán triệt, ký cam kết thực hiện chủ đề năm 2017.

Trường Tiểu học Bình Dương tổ chức Hội nghị quán triệt, ký cam kết thực hiện chủ đề năm 2017.

Thực hiện công văn số 148/PGD&ĐT ngày 18/02/2017 của Phòng giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều, sáng ngày 20/02/2017 trường Tiểu học Bình Dương tổ chức Hội nghị quán triệt, ký cam kết thực hiện chủ đề năm 2017 với sự tham gia của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

     Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Điệp – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng đã triển khai, quán triệt Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/2/2017 của Ủy Ban nhân dân thị xã Đông Triều về về việc thực hiện chủ đề công tác năm 2017 vê " Tăng cường  kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" và nội dung Phát động thi đua của Ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh năm 2017, Kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2017 của nhà trường tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

     Sau khi nghe quán triệt nội dung chủ đề năm, toàn thể các đồng chí Phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên và đại diện các đoàn thể, tổ khối đã ký cam kết với Hiệu trưởng nhà trường để thực hiện nghiêm túc các nội dung của chủ đề năm 2017.

Một số hình ảnh tại Hội nghị.

     Hội nghị đã kết thúc trong không khí vui tươi, phấn khởi của  tất cả các đồng chí cán bô, giáo viên, nhân viên toàn trường, trong lòng mỗi thầy cô chắc hẳn đang rất háo hức và tràn đầy quyết tâm cho 1 năm mới với nhiều thành công và thắng lợi mới.

 

Trung Kiên