Asset Publisher

Trường Tiểu học Bình Dương sát hạch tin học giáo viên

Trường Tiểu học Bình Dương sát hạch tin học giáo viên

Thực hiện thông báo của bộ phận công nghệ thông tin phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều và kế hoạch năm học của nhà trường.

           Chiều nay ngày 27/4/2013 trường Tiểu học Bình Dương đã  tiến hành tổ chức sát hạch trình độ tin học đối với giáo viên, với yêu cầu mỗi giáo viên sẽ phải làm hai bài kiểm tra thực hành trên máy. Qua phần kiểm tra này BGH đánh giá được trình độ và  khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên để nha trường có hướng bồi dưỡng những giáo viên trình độ tin học còn yếu đồng thời lập danh sách để báo cáo bộ phận công nghệ thông tin.

      Mỗi giáo viên phải làm 02 bài kiểm tra một văn bản MicrosoftiFFiceW, bài kiểm tra thứ hai giáo viên làm một bài Microsoft PowerPoint theo chuong trình lớp mình đang dạy với thời gian là 40 phút. Với việc kiểm tra này BGH biết được khả năng ứng dụng công nghệ thông thông tin của giáo viên để nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng những giáo viên còn yếu trong thời gian hè. Góp phần nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường trong năm học mới.

Một số hình ảnh kiểm tra tin học

 

                                                         Nhóm tin bài