Asset Publisher

Trường Tiểu học Bình Dương phối hợp với trung tâm Y tế huyện Đông Triều khám sức khỏe định kỳ cho các em học sinh.

Trường Tiểu học Bình Dương phối hợp với trung tâm Y tế huyện Đông Triều khám sức khỏe định kỳ cho các em học sinh.

Thực hiện kế hoạch năm học 2013 - 2014, sáng ngày 13 và sáng ngày 14 tháng 11 năm 2013, trường Tiểu học Bình Dương đã phối hợp với trung tâm Y tế huyện Đông Triều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các em học sinh.

             Để các em học sinh học tập được tốt đảm bảo về sức khỏe tham gia việc học tập và rèn luyện các hoạt động đạt kết quả, nhà trường đã phối hợp với trung tâm Y tế huyện Đông Triều để cử đội ngũ cán bộ, y bác sĩ về trường khám sức khỏe toàn diện cho học sinh như đo chều cao cân nặng, khám tai - mũi - họng, khám mắt và nghe phổi, tim. Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm và chu đáo. Đoàn Y tế đã kiểm tra sức khỏe cho tất cả các em học sinh của nhà trường. Theo thông tin bác sĩ cho biết 449/449 em học sinh đều đảm bảo sức khoẻ để tham gia việc học tập đạt 100%.

         Tất cả các chỉ số và kết quả của buổi kiểm tra này sẽ được ghi lại vào sổ khám sức khoẻ của mỗi em học sinh, giáo viên chủ nhiệm sẽ lưu giữ và thông báo tới từng phụ huynh về tình hình sức khỏe của con em mình. Khám sức khỏe định kỳ là hoạt động thường niên của trường Tiểu học Bình Dương nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động y tế học đường, kiểm tra và chăm sóc sức khỏe kịp thời cho các em học sinh để phục vụ tốt nhất cho việc học tập.

Một số hình ảnh khám sức khỏe tại nhà trường.

Cân, đo chiều cao, kiểm tra mắt.

Nghe tim, phổi

Kiểm tra họng

Kiểm tra tai

                                                            CTV : Minh Nghĩa