You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Trường học thân thiện, học sinh tích cực

Tổ chức dạy bơi miễn phí cho trẻ em, học sinh trên địa bàn xã Bình Dương 

Dạy bơi miễn phí cho trẻ em là hoạt động hè bổ ích nhằm trang bị các kiến thức, kĩ năng phòng chống đuối nước, góp phần rèn luyện thân thể cho trẻ em, học sinh. Đây cũng là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành, các nhà trường và toàn xã hội giành cho thế hệ trẻ với tinh thần "Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai".

Calendar
Today: Tuesday, 19 / 09 / 17
19/09

Các đ/c Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng làm việc tại trường

Thông báo

Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2017-2018


Vùng Tuyển sinh:

Hồ sơ tuyển sinh:

Hình Thức tuyển sinh:

Thời gian nhận hồ sơ:

No comments yet. Be the first.
Public Service
tran-year:
tran-code:

 

Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên