BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2012 - 2013


 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU              
 TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH DƯƠNG              
                   
PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP NĂM HỌC 2012 – 2013
                   
TT HỌ VÀ TÊN LỚP SĨ SỐ BÁN TRÚ 7 - 8 BUỔI LỊCH HỌC PHÒNG HỌC THÊM BUỔI GHI CHÚ
1 Vũ Thị Hồng Nhung 1A1 32 x   Sáng Phòng số 5    
2 Nguyễn Thị Xuân 1A2 19   x Chiều Phòng số 11 Sáng thứ  4,6,7  
3 Nguyễn Thị Xường 1A3 13   x Chiều Hoàng Xá Sáng thứ  6,7  
4 Đặng Thị Liệu 1A4 21   x Sáng Bắc Mã Chiều thứ  2,4,6  
5 Bùi Thị Nga 2B1 30 x   Sáng Phòng số 1    
6 Nguyễn Thị Thắm 2B1 25   x Sáng Phòng số 6 Chiều thứ  2,4,6  
7 Bùi Thị Quyên 2B3 20   x Sáng Hoàng Xá Chiều thứ  2,4  
8 Vũ Thị Dung 2B4 24   x Sáng Bắc Mã Chiều  2,4,6  
9 Nguyễn Thị Kim Dung 3C1 30     Sáng Phòng số 2   10 buổi/tuần
10 Nguyễn Thị Lan 3C2 22   x Sáng Phòng số 11 Chiều 3,5,7  
11 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 3C3 21   x Sáng Hoàng Xá Chiều 3,7  
12 Nguyễn Thị Liên 4D1 31     Sáng Phòng số 3   10 buổi/tuần
13 Nguyễn Thị Dung 4D2 28   x Chiều Phòng số 8 Sáng thứ  2,3,7  
14 Nguyễn Thanh Nhàn 4D3 17   x Chiều Phòng số 9 Sáng thứ  3,5,7  
15 Bùi Thị Ngọc 4D4 21   x Chiều Phòng số 10 Sáng thứ  4,5,7  
16 Phạm Thị Quỳnh 5D1 26     Sáng Phòng số 4   10 buổi/tuần
17 Lâm Thị Vân 5D2 25   x Sáng Phòng số 8 Chiều thứ  2,3,4  
18 Đỗ Thùy Liên 5D3 21   x Sáng Phòng số 9 Chiều 3,4,5  
19 Nguyễn Thanh Hương 5D4 25   x Sáng Phòng số 10 Chiều thư  2, 4, 6  
                   
            HIỆU TRƯỞNG    
                   
                     (Đã ký)    
                   
                   
            Nguyễn Thị Điệp