Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Bình Dương tuyên truyền “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Trường Tiểu học Bình Dương tuyên truyền “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Sáng ngày 3 tháng 11 năm 2014, trường Tiểu học Bình Dương đã tuyên truyền hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" đến các em học sinh và các thầy cô giáo trong nhà trường.


           Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh., sáng ngày 3 tháng 11, trường Tiểu học Bình Dương đã tổ chức tuyên truyền  pháp luật đến toàn bộ các em học sinh và các thầy cô giáo, nhân viên trong nhà trường về ý thức chấp hành Hiến pháp,  pháp luật.

            Nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung vào hướng dẫn học sinh nâng cao ý thức chấp hành Luật ATGT, một số vấn đề cơ bản của pháp luật về chủ quyền biển đảo, các vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Phối hợp với nhà trường trong công tác tuyên truyền ý thức pháp luật cho học sinh, ông Nguyễn Văn Long phụ huynh của em Nguyễn Thị Thanh Hiền lớp 3C1 đã tặng nhà trường một cột mốc Trường Sa nhằm góp phần giáo dục các em có ý thức về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

          Buổi tuyên truyền đã thu hút được các em học sinh chú ý lắng nghe, góp phần vào giáo dục ý thức tuân thủ luật pháp, khơi dậy tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước thân yêu

Học sinh lắng nghe tuyên truyền "Ngày pháp luật  nước CHXHCN Việt Nam"

Học sinh tự hào về biển đảo Trường Sa

                                                 Chu Văn Sơn