Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Bình Dương tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014 - 2015

Trường Tiểu học Bình Dương tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014 - 2015

Thực hiện nhiệm vụ năm học, từ ngày 30/3/2015 đến ngày 02/4/2015, trường Tiểu học Bình Dương tổ chức cho giáo viên đủ điều kiện 03 năm giảng dạy liên tục trở lên đăng kí tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014 – 2015.


         Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường được tổ chức hàng năm nhằm động viên, khích lệ giáo viên tích cực trong phong trào "Thi đua dạy tốt" và tôn vinh những nhà giáo có thành tích tốt trong công tác giảng dạy.

           Giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp  trường phải đủ 03  năm dạy học liên tục trở lên, có phẩm chất đạo đước tốt, có năng lực chuyên môn. Qua Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, giúp giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học. Các thầy cô đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường hai năm liên tục mới đủ điều kiện để tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở.

         Việc tổ chức thi giáo viên dạy giỏi đã thu hút được đông đảo giáo viên đủ điều kiện trong nhà trường tham gia. Mỗi thầy cô giáo tham gia dự thi đều trải qua 03 phần thi gồm: 01 đề tài SKKN, 01 bài kiểm tra năng lực và thi giảng 02 tiết/1giáo viên, trong đó một tiết tự chọn và một tiết bắt thăm. Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã chọn ra được 11/12 thầy cô giáo đạt danh hiệu "Giáo viên dạy giỏi cấp trường".

        Hội thi đã thực sự là một cơ hội tốt để giáo viên khẳng định mình và để Ban giám hiệu nhà trường phát hiện, tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương; 

Tiết dạy  của cô giáo Nguyễn Thị Ánh Hồng - Kể chuyện lớp 4D1

 Tiết dạy của cô giáo Nguyễn Thị Hương- Tiếng Anh  lớp 5

 

Tiết dạy của cô giáo Trần Thị Thanh Đan - Mĩ thuật lớp 4

 

 Tiết dạy của cô giáo Nguyễn Thị Kim Dung - Khoa học Lớp 5

                                         Chu Văn Sơn