Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Bình Dương tổ chức Chuyên đề Mĩ thuật áp dụng phương pháp Mĩ thuật mới của Đan Mạch

Trường Tiểu học Bình Dương tổ chức Chuyên đề Mĩ thuật áp dụng phương pháp Mĩ thuật mới của Đan Mạch

Thực hiện kế hoạch chuyên môn của nhà trường, ngày 09/12/2016 trường Tiểu học Bình Dương đã tổ chức chuyên đề Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch