Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Bình Dương Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

Trường Tiểu học Bình Dương Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

Sáng ngày 26 tháng 9 năm 2016, Trường Tiểu học Bình Dương đã tổ chức lao động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016.
Đây là việc làm thường xuyên với sự tham gia của tất cả CB, GV, NV và 533 em học sinh ở các khối lớp, việc làm đó chính là góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và có ý thức bảo vể môi trường của các đồng chí CB, GV, NV và các em học sinh trường Tiểu học Bình Dương nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư trên địa bàn xã có những hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường sống của chính mình.


     Với chủ đề "Hãy hành động vì môi trường đô thị xanh, bền vững", chúng ta sẽ thấy ý nghĩa của những nỗ lực cùng nhau chăm sóc và bảo vệ môi trường, ai ai cũng biết  được môi trường sinh sống xung quanh chúng ta là một vấn đề hết sức cần lưu tâm. Môi trường hiện nay đang trở thành một vấn đề bức xúc và là vấn đề nóng, là mối quan tâm của toàn xã hội. Chính vì vậy việc lao động các đồng chí CB,GV, NV và các em học sinh trường Tiểu học Bình Dương dù nhỏ như việc nhổ cổ, quét sân, khai thông cống rãnh, hạn chế sử dụng túi ni lon… là những hành động cụ thể và rất thiết thực. Đây cũng chính là thông điệp để gửi tới mỗi cá nhân chúng ta làm cho thế giới sạch hơn.

    Một số hình ảnh.

 

 

 

 

Trung Kiên