Xuất bản thông tin

Trường TH Bình Dương với Ngày hội "Vệ sinh trường học" năm học 2016 - 2017.

Trường TH Bình Dương với Ngày hội "Vệ sinh trường học" năm học 2016 - 2017.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, hôm nay ngày 21 tháng 4 năm 2017, trường Tiểu học Bình Dương hưởng ứng các hoạt động ngày Hội vệ sinh trường học nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cho học sinh. Tham gia truyền thông về vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường trong trường học, tại gia đình và cộng đồng.

      Sáng nay ngày 21 tháng 4 năm 2017, trường Tiểu học Bình Dương hưởng ứng ngày Hội vệ sinh trường học. Tham gia ngày Hội vệ sinh trường học có  toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em  học sinh trong toàn trường.

      Ngày hội vệ sinh trường học góp phần giáo dục, nâng cao ý thức, thay đổi hành vi của các em học sinh trong việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường theo tinh thần thông điệp "Vì sức khỏe và vẻ đẹp của chúng ta - Hãy làm tốt hơn nữa vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, gia đình và cộng đồng"; "Hãy tự bảo vệ mình và bảo vệ ngôi nhà chung của trường Tiểu học Bình Dương luôn được thân thiện, an toàn".

Một số hình ảnh tại ngày Hội.

 

 

 

Trung Kiên