Xuất bản thông tin

TRƯỜNG TH BÌNH DƯƠNG GIAO LƯU NOI GIỎI TIẾNG ANH

TRƯỜNG TH BÌNH DƯƠNG GIAO LƯU NOI GIỎI TIẾNG ANH


TRƯỜNG TH BÌNH DƯƠNG GIAO LƯU NOI GIỎI TIẾNG ANH  

Thực hiện sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều Ngày 14/12/2012 Tại hội trường Tiểu học Vĩnh  Khê Phòng GD&ĐT đã tổ chức  “Giao lưu nói giỏi tiếng Anh ” cấp Tiểu học năm học 2012-2013 Buổi “Giao lưu nói giỏi Tiếng Anh” nhằm khuyến khích học sinh phát triển ngôn ngữ tiếng Anh.          

Nhằm đẩy mạnh phong trào học tiếng Anh trong nhà trường. Đến với buổi “Giao lưu nói giỏi tiếng Anh ”  hôm nay các em không những chỉ nhận được những giải thưởng từ Ban tổ chức mà các em còn được tạo cơ hội giao lưu với các bạn nói giỏi tiếng Anh, phát triển năng lực học tập,  góp phần nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh ở nhà trường.
           Trong không khí sôi nổi, hào hứng của buổi “ Giao lưu nói giỏi tiếng Anh ” cấp huyện năm học 2012-2013. Cùng ngày Hội thi đã kết thúc thành công tốt đẹp. Cuộc thi kể chuyện nói giỏi tiếng Anh, các em học sinh trường Tiểu học Bình Dương đã đạt được 01 giải ba em Nguyễn Điệp Hương, 01 giải khuyên khích em Bùi Vũ Mai Xuân đó cũng là phần khích lệ để các em trau rồi và thúc đẩy khả năng nói tiếng Anh của mình hơn nữa

 

                                                CTV: NHÓM TIN BÀI