Xuất bản thông tin

TRƯỜNG TH BINH DƯƠNG DAY CHUYÊN ĐỀ KỂ CHUYỆN VÀ KHOA HỌC

TRƯỜNG TH BINH DƯƠNG DAY CHUYÊN ĐỀ KỂ CHUYỆN VÀ KHOA HỌC


TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC DẠY CHUYÊN ĐỀ MÔN KỂ CHUYỆN LỚP 5 VÀ MÔN KHOA HỌC LỚP 4 ĐỂ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN QUÝ TỴ

Nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn kể chuyện và môn khoa học lớp 4, đổi mới và nâng cao hơn nữa về phương pháp để lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân Quý Tỵ của trường Tiểu học Bình Dương. Qua đó để giáo viên tích lũy, góp ý rút kinh nghiệm cho cho những phân môn trên ngày một hiệu quả hơn. 

Thực hiện chuyên môn năm học 2012-2013 của nhà trường, sáng nay ngày 02 tháng 02 năm 2013 trường Tiểu học Bình Dương đã tổ chức dạy chuyên đề môn Kể chuyện lớp 5 và môn Khoa học lớp 4. Về dự và chỉ đạo chuyên đề có Đ/C Nguyễn Thị Điệp -Hiệu trưởng, bộ phận chuyên môn và toàn thể các đồng chí giáo viên trong nhà trường.

            Tiết dạy Kể chuyện và môn Khoa học nhằm đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học hơn nữa: “Kể chuyện đã nghe, đã đọc về tấm gương sống và làm việc theo pháp luật, nếp sống văn minh" do cô Nguyễn Thanh Hương thực hiện, tiết Khoa học “Làm thế nào để biết có không khí” do cô Nguyễn Thị Liên thực hiện, qua hai chuyên đề đã thu hút được các em học sinh tập trung theo dõi, lắng nghe, thảo luận nhóm sôi nổi về câu chuyện đã nghe, đã đọc về tấm gương sống và làm việc theo pháp luật, nếp sống văn minh.

 Đối với tiết khoa học các em đã được làm thí nghiệm để chứng minh không khí có ở mọi vật. Giờ học diễn ra tự nhiên cuốn hút học học sinh vào môn học. Qua hai tiết chuyên đề các đồng chí giáo viên đã cùng nhau thảo luận phát biểu ý kiến rút kinh nghiệm, các Đ/C đã thống nhất cao về đổi mới phương pháp phân môn kể chuyện và môn Khoa học theo phương pháp đổi mới tích cực. Hai tiết chuyên đề đã khép lại với thành công tốt đẹp.

 Tiết dạy môn Kể chuyện của cô giáo Nguyễn Thanh Hương lớp 5

 

  Tiết dạy môn Khoa học của cô Nguyễn Thị Liên lớp 4                                                         

                                                           CTV : Chu Văn Sơn