Xuất bản thông tin

Phân công nhiệm vụ CB,GV, NV, người lao động năm học 2013-2014

Phân công nhiệm vụ CB,GV, NV, người lao động năm học 2013-2014


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CBGVNV, NGƯỜI LĐ

 

TRƯỜNG TH BÌNH DƯƠNG

 

Năm học 2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM
SINH

TRÌNH
 ĐỘ
CM

CM
ĐÀO TẠO

NHIỆM VỤ
 ĐƯỢC
PHÂN CÔNG

SỐ TIẾT/

TUẦN

CHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Điệp

30/12/1970

ĐH

GD Tiểu học

Hiệu trưởng

2

Dạy thay

2

Chu Văn Sơn

16/01/1975

ĐH

GD Tiểu học

Phó hiệu trưởng

4

BD HSG

3

Nguyễn Thị Điệp

18/06/1978

ĐH

GD Tiểu học

Phó hiệu trưởng

4

BD HSG

4

Nguyễn Thị Thắm

11/04/1960

GD Tiểu học

CN, dạy lớp 2B2

17

CT CĐ

5

Đặng Thị Liệu

01/06/1962

GD Tiểu học

CN, dạy lớp 1A4

20

 

6

Nguyễn Thị Xường

30/08/1959

GD Tiểu học

CN, dạy lớp 1A3

20

 

7

Trần Minh Nghĩa

19/01/1984

Âm nhạc

TPT Đội

2

 

8

Nguyễn Thanh Hương

13/07/1988

ĐH

GD Tiểu học

CN, dạy lớp 5E3

20

 

9

Hà Thị Hương

03/03/1987

Mĩ thuật

MT, TD khối 1

23

 

10

Nguyễn Thị Ánh Hồng

1981

ĐH

GD Tiểu học

CN, dạy lớp 4D1

17

TT tổ 4,5

11

Vũ Thị Hồng Nhung

14/02/1973

GD Tiểu học

CN, dạy lớp 1A2

20

 

12

Nguyễn Thị Hương

07/04/1987

ĐH

Tiếng Anh

Dạy T.Anh K4-5

23

 

13

Nguyễn Thị Kim Dung

06/08/1988

ĐH

GD Tiểu học

CN, dạy lớp 3C1

Nghỉ TS

 

14

Nguyễn Thị Xuân

06/07/1978

GD Tiểu học

CN, dạy lớp 1A1

17

TT tổ 1

15

Bùi  Thị Nga

10/06/1987

ĐH

GD Tiểu học

CN, dạy lớp 3C3

Nghỉ TS

TT tổ 2-3

16

Bùi Bích Ngọc

20/11/1989

GD Tiểu học

CN, dạy lớp 4D2

20

 

17

Bùi Thị Quyên

11/11/1987

GD Tiểu học

CN, dạy lớp 2B3

20

 

18

Lâm Thị Vân

22/06/1984

ĐH

GD Tiểu học

CN, dạy lớp 5E4

20

 

19

Phạm Thị Quỳnh

10/02/1978

ĐH

GD Tiểu học

CN, dạy lớp 5E1

17

BD HSG

20

Nguyễn Thị Dung

07/03/1989

GD Tiểu học

CN, dạy lớp 4D3

Nghỉ TS

 

21

Nguyễn Thị Lan

02/09/1986

GD Tiểu học

CN, dạy lớp 3C2

20

 

22

Bùi Thị Thanh Nhàn

10/12/1984

GD Tiểu học

CN, dạy lớp 2B1

20

 

23

Đỗ Thùy Liên

20/07/1987

GD Tiểu học

CN, dạy lớp 5E2

20

 

24

Nguyễn Thị Hiệp

2/4/1986

GD Tiểu học

Dạy thay

23

 

25

Nguyễn Thị Bền

  1/1988

GD Tiểu học

CN, dạy lớp 2B4

23

 

26

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

6/1/1990

GD Tiểu học

Dạy thay

23

 

27

Đỗ Thị Dung

1987

ĐH

GD Tiểu học

Dạy thay

23

 

28

Phạm Thị Thu Huyền

28/`10/1989

GD Tiểu học

CN, dạy lớp 3C4

20

 

29

Đàm Thị Thanh Mai

7/3/1990

GD Tiểu học

Dạy thừa giờ

24

 

30

Phạm Thị Thoan

22/6/1989

GD Tiểu học

Dạy thừa giờ

23

 

31

Nguyễn Thị Thoa

5/9/1988

GD Tiểu học

Dạy thừa giờ

23

 

32

Nguyễn Thị Huyền Trang

1989

GD Tiểu học

Dạy thừa giờ

24

 

33

Bùi Thị Thắm

24/9/1990

Tiếng Anh

Dạy T.Anh K1-3

32

 

34

Cao Mạnh Tường

1985

ĐH

TDTT

Dạy TD K2-5

24

 

35

Nguyễn Thị Gấm

1990

Y tá Đ.dưỡng

Y tế trường học

 

 

36

Nguyễn Thị Thanh Thái

20/09/1979

TC

Kế toán

Kế toán

 

 

37

Lê Thị Thùy

19/11/1986

ĐH

Tin học

Văn thư- Thủ quỹ

 

 

38

Đặng Thị Điệp

08/12/1982

Thư viện

Thư viện- TBDH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Điệp