Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 01_2014

Lịch công tác tháng 01_2014


       

                                                               

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH DƯƠNG

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

                  Số: 02/TB-Tr TH

                                    

 Đông Triều, ngày 06 tháng 01  năm 2014

 

THÔNG BÁO

Lịch công tác tháng 01-2014

 
 

 

Trọng tâm:

1.  Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II  năm học 2013-2014;

2. Tổ chức chuyên đề cấp trường;

3. Kiểm tra nội bộ nhà trường;

4. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng  Xuân và nghỉ tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

 

Lịch cụ thể :  

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận phụ trách

01

Nghỉ Tết dương lịch năm 2014

Ban giám hiệu

02-03

Họp Hội đồngthi đua khen thưởng của trường

Hội đồng TĐ-KT

03-05

Họp cha mẹ học sinh

Ban giám hiệu, GVCN

06

Tổ chức sơ kết học kì 1 cho học sinh, kí cam kết thực hiện các quy định trong dịp Tết

Ban giám hiệu

Đón đoàn kiểm tra, công nhận danh hiệu  thư viện

Chuyên môn, thư viện

07-09

Kiểm tra đồ dùng, sách vở học sinh học kì 2

Chuyên môn

10

Hội nghị sơ kết học kì 1, triển khai phương hướng học kì 2 trong hội đồng sư phạm.

Ban giám hiệu

11-17

Kiểm tra toàn diện 2-3 giáo viên

Ban giám hiệu

Tuyên truyền về thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm

Y tế trường học

18-19

Tổ chức chuyên đề cấp trường

Chuyên môn

20

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tổ văn phòng

21-24

Kiểm tra cơ sở vật chất, an toàn trường học chuẩn bị cho nghỉ Tết Nguyên đán

Bộ phận CSVC

25/01 – 09/02

Nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

Ban giám hiệu

 

 

 

    Nơi nhận:                                                                                                          - Các bộ phận (t/h);

             - Trang TTĐT trường;

             - Lưu: VT.               

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Điệp