Xuất bản thông tin

Kết quả năm học 2013-2014 của trường Tiểu học Bình Dương

Kết quả năm học 2013-2014 của trường Tiểu học Bình Dương

Trường đóng trên địa bàn miền núi, địa bàn dân cư khá rộng, đỉều kiện kinh tế xã hội của địa phương và nhân dân còn gặp nhiều khó khăn song cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đã luôn sáng tạo không ngừng vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

               Năm học 2013 – 2014, trường có tổng số 37 cán bộ giáo viên trong đó, biên chế 27 đồng chí, hợp đồng ngắn hạn 10 đồng chí; nam có 02 đồng chí, nữ có 35 đồng chí. Trình độ chuyên môn: Đạt chuẩn 100%, trên chuẩn: 36/37 (97,3%).Trường có Chi bộ đảng riêng gồm 11 đảng viên, Chi đoàn thanh niên gồm 16 đoàn viên. Tổ chức Công đoàn hoạt động thường xuyên, có hiệu quả.

 Trường có 3 điểm trường trong đó 01 điểm trường chính và 02 cơ sở lẻ. Năm học 2013-2014 có 19 lớp và tổng số 451 học sinh, tất cả các lớp đều được học 7-9 buổi/tuần.

Trường có 13 phòng học thông thường và 02 phòng học bộ môn, các phòng làm việc của cán bộ giáo viên, phòng chức năng tương đối đầy đủ.

Trường đóng trên địa bàn miền núi, địa bàn dân cư khá rộng, đỉều kiện kinh tế xã hội của địa phương và nhân dân còn gặp nhiều khó khăn song cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đã luôn sáng tạo không ngừng vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Cụ thể là:

Về chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh đều được quan tâm và đạt cao hơn năm trước, có nhiều giải pháp sáng tạo hiệu quả.

Duy trì tốt sĩ số học sinh, không có học sinh bỏ học. Tham mưu với địa phương để năm 2013 địa phương đạt PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 2.

     Xếp loại hạnh kiểm: 100% học sinh thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, không có học sinh hư hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm tệ nạn xã hội.

   - Học sinh Giỏi:               166/451 = 36,8%

          - Học sinh Khá:               182/451 = 40,3%

          - Học sinh Trung bình:    103/451 = 22,9% 

          - Học sinh Yếu: Không

- Học sinh giỏi cấp huyện: 16 em ở các môn Violympic Toán trên mạng 4 em, Giao lưu HS giỏi Toán- Tiếng Việt 01 em, viết chữ và trình bày bài đẹp 10 em và đạt giải Khuyến khích tập thể, điền kinh đạt 01 giải Ba và đồng đội nam đạt giải Nhất.

Về chăm lo cơ sở vật chất, cảnh quan nhà trường: Nhà trường thường xuyên quan tâm tới tu bổ cơ sở vật chất cảnh quan môi trường. Trong năm học qua, trường đã tập trung ưu tiên cho việc mua sắm, tu sửa trường lớp xanh, sạch, đẹp như sửa chữa các phòng học khu lẻ, tu sửa điện thắp sáng các phòng học, tu sửa và mua sắm mới bàn ghế học sinh, nâng cấp các công trình vệ sinh học sinh, trồng thêm cây xanh trong khuôn viên trường....

Về công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên: Đội ngũ cán bộ giáo viên đủ về số lượng ở các lĩnh vực công tác, đội ngũ trẻ năng nổ trong công việc, thường xuyên được bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho đổi mới phương pháp dạy học và công tác quản lý. Hiện nay đã có 100% cán bộ giáo viên sử dụng tương đối thành thạo máy vi tính, soạn bài trên máy, thiết kế bài giảng điện tử, khai thác thông tin trên mạng. Trong năm học đã có 100% cán bộ giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp sáng tạo. Tỉ lệ giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt 44,5%, giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở đạt 33,3%. Xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp loại Xuất sắc đạt 81,8%; loại Khá đạt 18,2%; không có giáo viên xếp loại Trung bình, các đồng chí Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng đánh giá theo Chuẩn đều xếp loại Xuất sắc. Nhà trường đã thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ trung thực, kịp thời theo quy định, không báo cáo chậm hoặc báo cáo sai.

Trường có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực hiệu quả, trong năm học đã phát động được nhiều phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn như: Kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh, kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục, chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày thành lập Đoàn Thanh niên, kỷ niệm 60 năm giải phóng Điện Biên, mừng sinh nhật Đội và sinh nhật Bác. Các phong trào thi đua tạo được không khí sôi nổi, tích cực trong cán giáo viên, học sinh và có kết quả tốt, được địa phương và nhân dân đồng tình ủng hộ.

 Năm học qua, nhà trường có 100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có 88% cá nhân đề nghị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 01 đồng chí đề nghị đạt “Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh”, 05 đồng chí đề nghị đạt Chiến sĩ thi đua Cơ sở. Trường không có cá nhân cán bộ giáo viên, nhân viên bị vi phạm bất kỳ hình thức kỷ luật nào.

  Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không có trường hợp nào vi phạm chính sách, pháp luật và các tệ nạn xã hội. Nội bộ nhà trường đoàn kết, không có hiện tượng gây bè cánh, khiếu kiện trái quy định. Nhà trường đã trở thành một khối đoàn kết nhất trí trên cơ sở đấu tranh chống những sai trái, tiêu cực phục vụ cho sự phát triển tiến bộ đi lên của mỗi cá nhân và nhà trường.

Chi bộ đảng đã phát huy được vai trò lãnh đạo và chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường và các tổ chức đoàn thể. Năm 2013, chi bộ nhà trường được công nhận “Chi bộ trong sạch vững mạnh”. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường  như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Liên đội Thiếu niên hoạt động có hiệu quả cao, chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.  Công tác phối kết hợp giữa các tổ chức đoàn thể trong nhà trường chặt chẽ cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chung. Các tổ chức đoàn thể đều giữ gìn mối quan hệ mật thiết với các tổ chức đoàn thể của địa phương và cấp trên, chấp hành đầy đủ sự chỉ đạo của cấp trên. Năm học 2013-2014, Công đoàn trường đề nghị đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, đề nghị Liên đoàn Lao động huyện khen, Liên đội vững mạnh toàn diện đề nghị Tỉnh đoàn khen.

Có được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm sát sao của Phòng GD&ĐT, sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương, sự vào cuộc của Hội CMHS và các ban ngành đoàn thể. Bên cạnh đó là sự cố gắng tích cực và nhiệt tình của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Nhìn lại chặng đường một năm học đã trôi qua, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường vui mừng phấn khởi và chuẩn bị tâm thế cho năm học tiếp theo với những thành tích cao hơn nữa.

HIỆU TRƯỞNG: Nguyễn Thị Điệp