Xuất bản thông tin

Công khai hóa về đội ngũ năm học 2014-2015

Công khai hóa về đội ngũ năm học 2014-2015


    PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH DƯƠNG

Mẫu 08

  THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

Năm học 2014- 2015

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

TCCN

 

 

Dưới TCCN

 

Tổng số GV, CBQL

 nhân viên

 

33

 

29

 

04

 

 

 

14

 

14

 

1

 

4

 

I

Giáo viên

23

22

 

 

 

9

13

1

 

 

 

Trong đó  GV chuyên biệt:

5

5

 

 

 

3

2

 

 

 

1

Mĩ thuật

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

2

Thể dục

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Âm nhạc

2

2

 

 

 

 

2

 

 

 

4

Tiếng nước ngoài

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

5

Tin học

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

II

CB quản lý

3

3

 

 

 

3

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

P. hiệu trưởng

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

III

Nhân viên

7

3

4

 

 

2

1

 

4

 

1

NV văn thư

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

NV kế toán

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

NV thư viện

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

6

NV khác

4

 

4

 

 

 

 

 

4

 

 

                                                                                  Đông Triều, ngày 25  tháng 9  năm 2014

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                             (Đã kí)

                                                                                                     Nguyễn Thị Điệp