Xuất bản thông tin

CHI BỘ TRƯỜNG TH BÌNH DƯƠNG KIEM DIỂM CHI ỦY CHI BỘ, CÁ NHÂN THEO NGHI QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XI)

CHI BỘ TRƯỜNG TH BÌNH DƯƠNG KIEM DIỂM CHI ỦY CHI BỘ, CÁ NHÂN THEO NGHI QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XI)


TRƯỜNG TH BÌNH DƯƠNG KIỂM ĐIỂM CHI ỦY CHI BỘ  VÀ CÁ NHÂN TỪNG ĐẢNG VIÊN THEO NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 ( KHÓA XI)

Chiều ngày 12 /01/2013 trường Tiểu học Bình Dương tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

        Thục hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Bình Dương, chiều ngày 12 tháng 01 năm 2013 chi bộ trường Tiểu học Bình Dương đã tổ chức kiểm điểm chi ủy chi bộ và cá nhân từng đảng viên trong chi bộ theo tinh thần ngịh quyết trung ương 4 khóa 11. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Văn Định - Thường vụ Đảng ủy- Phó bí thư Đảng bộ - Chủ tịch UBND xã Bình Dương, Đ/C Đồng Thị Hương- Đảng ủy viên- Cán bộ tư pháp xã. Hội nghị đã được nghe Đ/C Nguyễn Thị Điệp - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường thông qua báo cáo kiểm điểm Ban chi ủy trong những năm qua mà chi bộ nhà trường đã chỉ đạo đến các đảng viên và tập thể nhà trường những ưu điểm chi ủy chi bộ đã làm được, những nhược điểm còn tồn tại,biện pháp khắc phục.

       Sau đó là bản kiểm điểm cá nhân của từng đồng chí được đọc lên trong Hội nghị tự nhận thức những ưu điểm đã đạt được, những nhược điểm còn tồn tại. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, đã chỉ ra những ưu điểm và đặc biệt đã thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm tồn tại của Ban chi ủy cũng như mỗi đảng viên trong chi bộ. Đ/C Nguyễn Thị Điệp đã nhấn mạnh Hội nghị là cơ hội để nhìn lại toàn bộ quá trình lãnh đạo, điều hành của Ban chi ủy chi bộ để từ đó tìm ra nguyên nhân, giải pháp khắc phục những tồn tại, chia sẻ với nhau nhiều hơn, đoàn kết hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

         Hội nghị khép lại bằng bài phát biểu, kết luận của Đ/C Đặng Văn Định: Chi bộ nhà trường đã đảm bảo tính dân chủ, phát huy tính tự giác của cá nhân, tập trung vào nội dung trọng tâm làm rõ khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm của chi ủy chi bộ, cá nhân và phương pháp khắc phục. Các Đ/C đã thể hiện chính kiến rõ ràng, phát biểu thẳng thắn, chân thành trên tinh thần xây dựng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà chi ủy chi bộ nhà trường đã đề ra.

 

 

 Đ/C Nguyễn Thị Điệp - Bí thư chi bộ đọc báo cáo kiểm điểm Ban chi ủy chi bộ

 Đ/C Đặng Văn Định phát biểu kết luận Hội nghị.

                                                                 CTV : Lâm Thị Vân